Fytoftoroza iglaków

Fytoftoroza iglaków to groźna choroba grzybowa atakująca najczęściej tuje i świerki. Zagraża również rododendronom, bukszpanom i wrzosom, a na ziemniakach i pomidorach może wywołać zarazę. 

Spis treści:

Jak rozpoznać fytoftorozę?

Fytoftoroza iglaków może być trudna do rozpoznania, zwłaszcza we wczesnych stadiach, ponieważ atakuje głównie system korzeniowy rośliny. To oznacza, że nawet podczas zakupu nowych roślin nie mamy pewności, czy nie wprowadzamy do ogrodu zarażonych osobników. W miarę postępu choroby pojawiają się widoczne symptomy na liściach i pędach, takie jak nekrotyczne plamy, żółtawe lub brunatne przebarwienia, a także więdnięcie i zasychanie roślin. Jest jedną z przyczyn brązowienia iglaków na wiosnę (inna to susza fizjologiczna).   

Fytoftoroza - objawy i skutki na różnych roślinach

Pomimo tego, że fytoftorozę na różnych roślinach wywołuje jeden patogen - grzyb z rodzaju Phytophthora, któremu sprzyja nadmierna wilgotność oraz wysoka temperatura, to choroba ta może mieć inne objawy i skutki. 

Fytoftoroza świerka

Objawy: zamieranie młodych pędów, żółknięcie i opadanie igieł,

Skutki: choroba może prowadzić do obumierania drzewa, szczególnie w przypadku młodych sadzonek.

Fytoftoroza tui

Objawy: żółknięcie i brązowienie igieł, zamieranie pędów oraz brunatne plamy na igłach i pędach,

Skutki: choroba może prowadzić do zamierania rośliny i w skrajnych przypadkach do śmierci.

Fytoftoroza rododendrona

Objawy: brunatne plamy na liściach, zwiędnięcie liści, zamieranie pędów i całych gałęzi,

Skutki: osłabienie rośliny i obniżenie zdolności do kwitnienia.

Fytoftoroza - opryski i zwalczanie

Pierwszym krokiem po zauważeniu objawów jest usunięcie porażonych części rośliny, celem ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Następnie zalecany jest oprysk na fytoftorozę takimi preparatami jak Proplant 722 SL lub Scorpion 325 SC

Dostępne są również inne środki grzybobójcze, które mogą pomóc w walce z tą chorobą. Należy jednak mieć świadomość, że samo stosowanie fungicydów często nie wystarcza do całkowitego pozbycia się patogenu. Przykładowo, wiele osób stosuje miedzian na fytoftorozę. Jest to poniekąd błąd, ponieważ środek ten działa kontaktowo i może jedynie minimalnie ograniczyć rozwój choroby. 

Najskuteczniejszym sposobem zwalczania fytoftorozy jest usunięcie porażonej rośliny, a następnie jej zutylizowanie. Bardzo istotne jest, aby podczas usuwania rośliny usunąć także jej korzenie. Fytoftoroza szybko się rozprzestrzenia, a nawet mały fragment pozostawionego korzenia może przenieść chorobę na sąsiednie rośliny (zwłaszcza w przypadku iglaków sadzonych w bliskim sąsiedztwie jako żywopłot). 

 fytoftoroza tui

Fytoftoroza - jak odkazić ziemię po infekcji?

Po usunięciu chorej rośliny należy unikać sadzenia nowej rośliny w tym miejscu przez około pięć lat. Jest to konieczne, aby całkowicie wyeliminować przetrwalniki fytoftorozy, które mogą przetrwać w glebie kilka lat. Można jednak skrócić ten okres. Wystarczy zastosować środek na fytoftorozę Magnicur Energy 840 SL. Jednak nawet to nie sprawi, że możemy bezpiecznie od razu coś posadzić w tym miejscu. Po zastosowaniu preparatu należy odczekać rok. 

Dodatkowo, po usunięciu chorej rośliny, warto zapobiegawczo opryskać inne obszary ogrodu, nawet jeśli posadzone tam rośliny nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Ten krok pozwoli na odkażanie ziemi i dalszą ochronę zdrowych roślin przed możliwym zarażeniem fytoftorozą. 

Fytoftoroza – jak zapobiegać?

Z powodu swojej specyfiki, fytoftoroza jest nie tylko niezwykle groźną, lecz także często nieuleczalną chorobą, dlatego w jej zwalczaniu dużą rolę odgrywają działania profilaktyczne.

Najczęstszą przyczyną fytoftorozy jest nieodpowiednia pielęgnacja, zwłaszcza brak właściwego nawożenia i uprawa w podłożu o słabym drenażu, który nie przepuszcza wody, czego skutkiem jest gnicie korzeni. Choroba atakuje rośliny osłabione, dlatego aby jej zapobiec, istotne jest właściwe troszczenie się o rośliny.

Przed sadzeniem nowych roślin warto dokładnie sprawdzić, czy nie są one zaatakowane przez fytoftorozę. Podczas podlewania, należy też unikać moczenia liści i zalewania roślin, a po zakończeniu podlewania, sprawdzić, czy woda całkowicie wsiąknęła w podłoże (nie może pozostawać na powierzchni gleby w postaci kałuż lub zastoisk). Dodatkowo, warto stosować nawozy do iglaków i przeprowadzić zapobiegawczy oprysk na fytoftorozę preparatami przeciwgrzybowymi zwalczającymi grzyby z rodzaju Phytophthora. 

Podsumowanie tematu fytoftorozy iglaków

Fytoftoroza iglaków to podstępna choroba, najpierw atakująca system korzeniowy, początkowo niedająca żadnych objawów. W momencie zauważenia jej symptomów, często porażonej rośliny nie da się już uratować. W związku z tym usunięcie porażonych części i opryski fungicydami są dobrymi metodami zwalczania, jednakże to zabiegi profilaktyczne i odpowiednia pielęgnacja, są najważniejsze.