Terminy i technika cięcia drzew i krzewów owocowych | Blog Sklepogrodniczy.pl

Cięcie drzew i krzewów owocowych – kalendarz ogrodniczy

Terminy i technika cięcia drzewek są uwarunkowane różnymi czynnikami. Poniżej przedstawiamy ogólny kalendarz ogrodniczy, wskazujący na terminy cięcia drzew i krzewów owocowych.

Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Przycinanie drzew i krzewów owocowych zalecane jest dopiero wtedy, gdy można utrzymać sekator w ręku bez rękawiczki. Inni twierdzą, że lepiej jest ciąć rośliny nawet w maju (dotyczy to jabłoni) aniżeli w ogóle. Cięcia roślin dokonujemy nie później nić 6 tygodni przed zbiorem. W kalendarzu ogrodniczy, kluczowe terminy to okres późnowiosenny (np. brzoskwinie) oraz letni (cięcie krótki i długie, wyrywanie wilków).

Przycinanie drzew owocowych na wiosnę – Cięcie wczesnowiosenne

Termin wykonania cięcia może być wczesnowiosenny. Takie cięcie sanitarne ma na celu prześwietlenie, odmładzanie, odnowienie rośliny.

Termin wczesnowiosenny w małych sadach wykonuje się w miesiącach marzec/kwiecień. A w dużych sadach, aby zdążyć wykonać cięcie wszystkich drzew niekiedy rozpoczyna się je już w styczniu. Należy w pierwszej kolejności ciąć odmiany odporne na mróz, gdyż mogą przemarznąć od miejsca cięcia. Ten termin jest nazywany również zimowym.

Przycinanie drzew owocowych i krzewów na wiosnę – cięcie późnowiosenne

Termin późnowiosenny rezerwujemy dla brzoskwini, ponieważ dopiero w maju widać szkody mrozowe i można pędy przemarznięte usunąć podczas cięcia planowanego (cięcie odnawiające z cięciem na pęd zastępczy).

Przycinanie drzew owocowych i krzewów na lato – cięcie letnie

Termin letni jest dobry do wykonania cięcia pędów bocznych jednorocznych nad 2-3 oczkiem (jest to cięcie krótkie) lub nad 5-7 oczkiem( cięcie letnie długie). Ogólnie przyjmuje się, że cięcie letnie powinno być wykonane od początku lipca do połowy sierpnia, w zależności od odmiany, tak aby nie wykonać tego później niż na 4-6 tygodni przed zbiorem. Niekiedy należy w terminie letnim usunąć również pędy zawianymi wilkami gdyż nie są one jeszcze zdrewniałe. Czynność tę wykonuje się w czerwcu gołą ręką bez użycia sekatora.

Przycinanie drzewek późnym latem dotyczy późnych odmian śliw, czereśni oraz wiśni (po zbiorze owoców), a także orzecha włoskiego. Termin późno letni cięcia drzew pestkowych jest korzystny ze względu na mniejszą ilość zarodników grzybów powodujących choroby kory i drewna, a także uniknięcie tzw. płaczu pędów orzecha włoskiego ciętego w terminie wiosennym.

Przycinanie drzewek owocowych – technika cięcia

Technika cięcia gałęzi cienkich polega na usuwaniu ich tuż nad zgrubieniem znajdującym się u nasady, czyli na tzw. obrączką. Kąt cięcia jest ważny z tego względu, że pozostawiona tkanka zwana kambium zabliźni wówczas ranę najszybszej. Zbyt bliskie cięcie pozostawia ranę o dużej powierzchni, a zbyt dalekie od nasady tworzy czop, który później zamiera i stanowi doskonałym siedliskiem dla chorób.

Cięcie gałęzi grubych zaczynamy najpierw od dołu w pewnej odległości od pnia drzewa, a następnie nadcinamy od góry, lecz jeszcze nie nad obrączką, i na końcu. Gdyby gałąź odpadła, wyrównujemy cięcie nad prawidłowym zgrubieniem.

Do cięcia używamy narzędzi ręcznych lub elektrycznych takich jak:

Sekatory pneumatyczne i elektryczne nie wymagają wysiłku przy pracy – naciska się tylko kciukiem i ostrze się zamyka. Można zmechanizować cięcie używając kosiarek konturowych ustawionych pod pewnym nachyleniem od rzędu drzew i ścinających pędy wyrastające w kierunku międzyrzędzia. Środkową część korony należy przerzedzać jednak ręcznie, a na zagęszczającej się coraz bardziej ścianie wycinanych pędów, znajdują się gałązki rozmiażdżone i połamane, co nie sprzyja zdrowotności drzewa. Te ostatnie argumenty zaliczamy do poważnych wad tego sposobu cięcia.